©2014-2018, TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Địa chỉ: 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3774 1337 - Số Fax: (84-4) 3774 1656